Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šiame puslapyje yra išdėstytos taisyklės ir nuostatai (toliau „Taisyklės“), su kuriomis Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje apuokyne.lt, sutinka. Prieš patvirtindami užsakymą, jūs turite pažymėti, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate. Visi pirkimo-pardavimo sandoriai tarp Pardavėjo, veikiančio Justinos Mikalauskės vardu, Individualios veiklos pažymos Nr. 1035534, ir Pirkėjo šioje svetainėje vyksta bendru susitarimu.

Taisyklės apibrėžia sutartimi paremtus santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Visi sutartiniai santykiai yra reglamentuojami LR įstatymais, tad šios Taisyklės šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu apuokyne.lt svetainėje susijusios nuostatos.

Pirkti apuokyne.lt svetainėje turi teisę visi juridiniai, o taip pat fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad šią teisę turi.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Mokėti“.

Visos sutartys, sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugomos apuokyne.lt svetainėje.

Asmens duomenų apsauga

Užsisakyti prekes apuokyne.lt svetainėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis, už kurių teisingą pateikimą yra atsakingas jis pats.

Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi apuokyne.lt svetainėje Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas, užsiregistruodamas el. svetainėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir neatskleisti prisijungimo duomenų kitiems asmenims.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes apuokyne.lt svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą ir priimti užsakytas prekes.

Pirkėjas privalo atnaujinti duomenis savo paskyroje, jei jie pasikeitė.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti kitiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o jei juos prarado, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

Pirkėjas, naudodamasis apuokyne.lt sveitaine, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, nepažeisdamas LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis apuokyne.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti apuokyne.lt svetainės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be atskiro įspėjimo apriboti, sustabdyti ar uždrausti Pirkėjo galimybę naudotis apuokyne.lt elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą apuokyne.lt elektroninės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, nebent šie asmenys teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų ar Jūsų naudai, ar yra teisėsaugos institucijos, turinčios teisinį pagrindą.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Prekių užsakymas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Mokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

Prekių kainos apuokyne.lt elektroninėje parduotuvėje yra tos, kurios nurodytos šalia prekės, išskyrus elektroninės sistemos klaidų atvejus.

Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis el. bankininkystės sistema arba pervedant reikiamą sumą į apuokyne.lt atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Taip pat galima apmokėti naudojantis Paysera išankstinio apmokėjimo sistema.

Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis terminais, nurodytais šios elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymas ir grąžinimas“. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pardavėjas nėra atsakingas už siuntos vežėjo vėlavavimą pristatyti siuntinį ar už pristatymo metu įvykusius siuntos pažeidimus. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pardavėjas netsako už užsienio šalyje taikomus muito ar kitus atsiradusius siuntos įvežimo mokesčius, jei tokie yra taikomi.

Akinių priežiūra ir naudojimosi instrukcija

Visada stenkitės akinius užsidėti ir nusiimti laikant abejomis rankomis už akinių rėmelių. Atliekant šiuos veiksmus tik viena ranka – galite deformuoti kojeles.

Laikykite akinius specialiuose juoms skirtuose dėkluose. Nenešiokite akinių užsidėję ant galvos, nes rizikuojate, kad akinių kojelės nebebus tokios tamprios ir akinių dėvėjimas ilgainiui taps nepatogus.

Nelaikykite akinių kaitriose vietose: pirtyje, ant automobilio panelės, šalia kaitrių paviršių ar ugnies šaltinių. Ilgalaikė drėgna terpė taip pat jūsų akinius gali veikti neigiamai.

Saugokite akinius nuo sūraus vandens ir smėlio, kad smėlio dalelės nepažeistų lęšių ir rėmelio.

Akinių taisymą patikėkite tik specialistams.

Niekada nevalykite akinių su priemonėmis, savo sudėtyje turinčių cheminių medžiagų ar alkoholio. Valykite akinius tik jiems skirtomis priemonėmis – naudokitės spec. servetėle, kurią karts nuo karto išplaukite šiltame vandenyje švelniu muilu ir išdžiovinkite.

Svarbu paminėti, kad dėl nuolatinio naudojimo ir išorinių aplinkos veiksnių nusidėvėjimo požymiai (pvz., įbrėžimai ant lęšių ar rėmelio) ilgainiui atsiranda natūraliai ir jie nėra traktuojami kaip kokybės defektai – tai yra natūralaus dėvėjimosi požymiai.

Saugokite savo akinius ir jie tarnaus jums ilgai!

Prekių kokybė, garantija

Kiekvienos elektroninės parduotuvės apuokyne.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje apuokyne.lt esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų skaitmeninių ekranų ypatybių.

Akinių lęšiams suteikiama 1-2 m garantija. Garantinis laikotarpis nurodomas prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Garantinio laikotarpio metu jūs turite teisę į įsigytos nekokybiškos prekės nemokamą pakeitimą.

Garantija netaikoma akinių trūkumams, atsiradusiems dėl jų naudojimo instrukcijos pažeidimo ar natūralaus dėvėjimosi.

Garantija taikoma tik pateikus prekės įsigijimą liudijantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą).

Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais. Prekių grąžinimas reglamentuojamas LR Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637) ir LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654).

Kai gavote, jūsų manymu, nekokybišką prekę, privalote apie tai mus informuoti el. paštu info@apuokyne.lt per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo jums. Mes įsipareigojame priimti nekokybiškas prekes ir pakeisti jas analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, jei mes neturime analogiškų prekių, per 14 darbo dienų mes grąžinsime už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Prekių grąžinimas arba keitimas atliekamas gavus el. paštu info@apuokyne.lt Jūsų prašymą, kuriame nurodomas Jūsų užsakymo numeris, grąžinama ar keičiama prekė, grąžinimo/keitimo priežastis.

Grąžinamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, savo originalioje pakuotėje, su visais atsiųstais priedais, kurie buvo pristatyti siuntoje; tvarkingos, nesugadintos, ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos. Už pilną prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jei prekės nepilnai ar netinkamai sukomplektuotos ir supakuotos, mes negalėsime įvykdyti grąžinimo proceso.

Už grąžinamų prekių siuntimą ir su tuo susijusias išlaidas Pardavėjo nurodytu adresu, yra atsakingas Klientas. Išsaugokite išsiuntimo įrodymą bei siuntos nr., jei jo prireiktų kilus nesklandumams dėl grąžinamo siuntinio.

Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus. Prekių keitimo atveju, pristatymo mokestis nebus išskaičiuojamas.

Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už akinių recepto duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių recepto duomenų užsakymo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis apuokyne.lt svetaine.

Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei apuokyne.lt elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje apuokyne.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Rinkodara ir informacija

Pardavėjas savo nuožiūra gali rengti elekroninėje parduotuvėje apuokyne.lt įvairias akcijas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ

Visas apuokyne.lt svetainės turinys: bet kokia vaizdinė medžiaga, informacija ar funkcijos, padedančios šiai internetinei parduotuvei vykdyti savo veiklą, yra saugomas autorių teisių ir bet koks šio turinio naudojimas, yra draudžiamas. Norint panaudoti mūsų elektroninės parduotuvės turinį, susisiekite su mumis el. paštu info@apuokyne.lt.

Baigiamosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pardavėjas pasilieka teisę peržiūrėti ir keisti šias Sąlygas bet kuriuo metu.

Prenumeruok naujienlaiškį
Įvesk savo el. paštą ir pirmas sužinok apie mūsų pasiūlymus ir naujienas!

Neteisingas el. paštas