Privatumo politika

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Apuokyne.lt, Individualios veiklos pažymos Nr. 1035534 (toliau – „Mes“), yra elektroninės parduotuvės www.apuokyne.lt duomenų valdytojas.

Ši Privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja pagrindinius mūsų klientų (įskaitant elektroninės parduotuvės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus, tvarką šioje Politikoje bei Prekių pirkimo apuokyne.lt elektroninėje parduotuvėje taisyklėse (toliau – „Taisyklės“) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Šioje Politikoje pateikiama aktuali informacija, kokius Klientų duomenis renkame, tvarkome, saugome ir kam juos naudojame, todėl skatiname Klientus atidžiai ją perskaityti. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis teikiamomis paslaugomis.

Gerbdami Klientų privatumą ir užtikrindami duomenų saugumą, imamės atitinkamų techninių priemonių, kad duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.  

Nepriklausomai nuo visų saugumui užtikrinti naudojamų priemonių, absoliuti ir visiška apsauga nuo visų galimų pavojų, atsirandančių perduodant informaciją internetu ar mobiliuoju ryšiu, nėra įmanoma.

Duomenų tvarkymas

Mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate užsakymo metu, registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, ir (ar) užsakydami paslaugas elektroninėje parduotuvėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu:

 • Vardas, pavardė, gimimo data, telefono nr., el. pašto adresas
 • Jūsų akinių recepto duomenys
 • Užsakymų istorija
 • Jūsų pateiktos nuotraukos
 • Duomenys apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais
 • IP adresas
 • Asmeniniai prisijungimo parametrai, prie savo paskyros prisijungiant „Facebook“ ar„Google“ prisijungimais
 • Slapukai

Šioje elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai Jums lankantis mūsų svetainėje, kurie išsaugomi Jūsų naršyklėje. Slapukų surinkta informacija suteikia galimybę Jums naršyti mūsų elektroninėje parduotuvėje patogiau, teikti Jums aktualius pasiūlymus bei analizuoti mūsų elektroninės parduotuvės naudotojų elgseną, ir tokiu būdu tobulinti jūsų patirtį svetainėje.

Mes taip pat naudojamės „Google“, „Facebook“ reklamų paslaugomis, apie kurių privatumo politiką ir jos saugumo užtikrinimą tiekėjai pateikia savo svetainių Privatumo politikos skyriuose.

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir saugomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) ir vietinius įstatymus. Mes privalome saugoti šio komercinio sandorio duomenis 10 metų.

Duomenų rinkimo tikslai

 • Bendravimui su klientais, atsakant į jų užklausas, teikiant aktualią informaciją apie prekes ir paslaugas, jų pirkimo sąlygas ir sandorius
 • Pirkimo-pardavimo sandorio vykdymui
 • Teikti sutartas reklamos paslaugas, susijusias su siūlomomis prekėmis ar paslaugomis
 • Analizuoti sąveiką su jumis, kaip auditorija, besinaudojančia mūsų prekėmis ir paslaugomis, stebėti jūsų naršymo ir pirkimo veiksmus svetainėje
 • Įstatymų laikymosi.

Duomenų subjektų teisės

 • Žinoti, ar/kokie asmeniniai duomenys yra kaupiami
 • Prašyti netikslios informacijos pataisymo ar duomenų atnaujinimo
 • Prašyti ištrinti jūsų asmeninius duomenis iš duomenų bazės, išskyrus atvejus, kai mes to padaryti negalėsime dėl teisinių įsipareigojimų
 • Prašyti apriboti asmens duomenų naudojimą, kai tai neprieštarauja kitiems teisiniams įsipareigojimams
 • Kreiptis į asmens duomenų priežiūros instituciją (ADA), jei manote, kad yra netinkamai vykdoma GDPAR šioje svetainėje

Jei turite klausimų ar pastebėjimų duomenų tvarkymo klausimais, Jūs visada galite su mumis susisiekti el. paštu info@apuokyne.lt.

Asmens duomenų teikimas kitiems duomenų valdytojams

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams, pavyzdžiui, siuntų vežėjams, kurie mums teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, jei tam egzistuoja teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų valdytojas negali pasitelkti kito duomenų valdytojo be išankstinio konkretaus mūsų leidimo.

Reguliariai peržiūrime Privatumo politiką. Privatumo politika gali būti atnaujinama/keičiama, siekiant ištaisyti klaidas ar laikytis naujų teisės aktų reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite šiame puslapyje.

Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

Šios Privatumo politikos taisyklės galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Prenumeruok naujienlaiškį
Įvesk savo el. paštą ir pirmas sužinok apie mūsų pasiūlymus ir naujienas!

Neteisingas el. paštas